Фото без опису

Неродик Наталія Василівна – начальник відділу

 

Юридична адреса: вул. Незалежності, 30, смт Маневичі, Волинська область

Контактний телефон: (03376) 21745

Електронна адреса: manevychi.rada@uk.net

Графік роботи:

понеділок-четвер – 8.00-17.15

п’ятниця – 8.00-16.00

обідня перерва 13.00-14.00

Стислий перелік функцій:

- забезпечення єдиної системи діловодства селищної ради;

- контроль за термінами проходження документів;

- надання методичної допомоги в організації роботи із ведення діловодства та із зверненнями громадян структурним підрозділам селищної ради, виконавчим органам селищної ради, старостам сіл, комунальним підприємствам засновниками яких є селищна рада;

- підготовка інформаційних, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства, виконання документів, роботи із зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію керівництву селищної ради;

- здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами селищної ради, виконавчими органами селищної ради, старостами сіл актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

- забезпечує ведення електронного документообігу через систему АСКОД та інші електронні сервіси;

- приймає, проводить попередній розгляд, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію селищної ради. Реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію;

- здійснює реєстрацію розпоряджень селищного голови, інших службових документів, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів селищної ради, виконавчих органів селищної ради, старост сіл, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, службових осіб та громадян. У необхідних випадках видає копії, витяги й довідки з виданих розпоряджень, інших документів;

- здійснює друкування, розмноження рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, інших документів.

- складає зведену номенклатуру справ селищної ради, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі в державний архів;

- організовує роботу архіву апарату селищної ради відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Організовує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до здачі в державний архів;

- за дорученням селищного голови здійснює перевірки стану ведення діловодства, стану виконання документів та роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах селищної ради, старостами сіл. Надає їм необхідну методичну та практичну допомогу щодо удосконалення форм і методів роботи з документами та із зверненнями громадян;

- доводить до відома керівників структурних підрозділів селищної ради, виконавчих органів селищної ради, старост сіл, нові законодавчі акти з питань діловодства та роботи із зверненнями громадян;

- відділ забезпечує додержання вимог Закону України «Про звернення громадян», та інших нормативно-правових актах у роботі селищної ради та її виконавчих органах;

- забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, що надійшли до селищної ради;

- забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом селищної ради в тому числі і виїзних прийомів громадян;

За дорученням селищного голови направляє виконавчим органам селищної ради, старостам сіл, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності для розгляду пропозиції, заяви, скарги і клопотання громадян, що відносяться до компетенції відділу. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв, скарг і клопотань громадян та забезпечує інформування заявників.

- здійснює оприлюднення через засоби масової інформації, на офіційному сайті селищної ради відомостей про роботу із зверненнями громадян;

- забезпечує оформлення протоколів засідань постійних комісій селищної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій до проєктів рішень ради.

 

Склад штату працівників:

П. І. П.

Посада

№ кабінету

Неродик Наталія Василівна

Начальник відділу

№ 201

Неродик Ніна Олексіївна

Головний спеціаліст

№ 201

Ковальська Ольга Миколаївна

Провідний спеціаліст

№ 201

 

Фото без опису

 

Нормативно-законодавча база, яка використовується в роботі:

- Конституція України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

 

Гід державних послуг. Банер