Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Відповідальною особою за організацію роботи з питань доступу до публічної інформації у Маневицькій селищній раді, згідно розпорядження селищного голови від 31 грудня 2021 року № 241-од, призначено Черчика Володимира Васильовича

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Маневицька селищна  рада

У своїй діяльності селищна рада значну увагу приділяє питанню забезпечення належного доступу громадян до публічної інформації згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", дотримується принципів відкритості та прозорості.

Для отримання інформації, розпорядником якої є Маневицька селищна рада, необхідно подати відповідний запит.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • поштою  - на адресу: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 30, каб. 201, смт Маневичі, 44600;
 • телефоном - за номером: (03376) 2-12-33:
 • електронною поштою - за адресою: manevychi.rada@ukr.net

 

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім'я (рекомендовано прізвище), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови, подання запиту в письмовій формі.

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів розроблено спеціальну форму інформаційного запиту (завантажити).

 

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

 1. Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації" відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
 2. Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії, чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

У питаннях доступу до публічної інформації Маневицька селищна рада керується такими нормативно-правовими актами:

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Закон України «Про інформацію».
 3. Закон України «Про захист персональних даних».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
 6. Розпорядження селищного голови від 26.06.2023 № 74-од «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» 
 7.  Розпорядження селищного голови від 27.06.2023 №73-од  "Про відкриті дані Маневицької селищної ради" .
 8. Розпорядження селищного голови  від 27.06.2023 № 75-од «Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію».
 9. Розпорядження селищного голови від 31.12.2021  № 242-од "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Маневицька селищна рада або її виконавчі органи";
 10. Розпорядження селищного голови від 27.06.2023 №76-од  «Про систему обліку публічної інформації, яка знаходиться у володінні Маневицької селищної ради».
 11. Розпорядження селищного голови від 27.06.2023 № 77-од "Про Порядок роботи із запитами на інформацію у Маневицькій селищній раді"

 

 

Гід державних послуг. Банер