Фото без опису

Покидюк Людмила Трифонівна

Начальник управління

Юридична адреса:
44601

проспект Волі, 2, смт Маневичі, Волинська область
Контактний телефон:

 

Електронна адреса:
finmanotg@gmail.com

Графік роботи:
Понеділок - четвер  8.00 - 17.15
П'ятниця  8.00 - 16.00
Перерва 13.00 - 14.00
Вихідні дні: субота та неділя.

Стислий перелік функцій:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Маневицької селищної територіальної громади;

- здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація в межах своєї компетенції, діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку громади;

- розроблення та доведення до головних розпорядників коштів селищного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів, проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту селищного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- складання розрахунків до проекту селищного бюджету, розроблення в установленому порядку проекту селищного бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на розгляд виконовчому комітету та представлення проекту рішення про бюджет селищної ради, схваленого виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій селищної ради;

- складання та виконання в установленому порядку розпису селищного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням, помісячне його балансування;

- внесення зміни до розпису селищного бюджету відповідно до рішень селищної ради про внесення змін до бюджету та за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів;

     - забезпечення разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби виконання дохідної частини бюджету громади;

      - забезпечення своєчасного фінансування бюджетних установ згідно з помісячним розписом  видатків бюджету громади;

- підготовка у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснення взаємних розрахунків селищного бюджету з обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад;

      - здійснення разом з відповідними органами державної податкової служби  постійного моніторингу та аналізу  надходження доходів до бюджету громади, стану та перспектив виконання бюджету;

     - організація роботи щодо  складання та подання річного звіту про виконання бюджету громади, підготовка рішення про затвердження звіту про виконання бюджету громади;

      - забезпечення зведення інформації по мережі, штатах і контингенту бюджетних установ громади;

- забезпечення  ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- здійснення контролю за правильністю складання  кошторисів, планів використання бюджетних коштів та штатних розписів установами і організаціями, які фінансуються з селищного бюджету;

- організація роботи щодо формування головними розпорядниками коштів селищного бюджету паспортів бюджетних програм, перевірка їх на відповідність вимогам бюджетного законодавства, аналіз звітів головних розпорядників коштів щодо виконання паспортів бюджетних програм;

- проведення на базі фінансової звітності та прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- підготовка проектів договорів про надання з селищного бюджету міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам;

      - розгляд у межах своїх повноважень звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції управління;

      - здійснення інших функцій, пов’язаних з виконанням покладених на управління завдань.

 

Склад штату працівників:

П.І.П

Посада

№ каб.

Покидюк Людмила Трифонівна

Начальник управління

 

Морозенко Світлана Петрівна

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу

 

Шелкович Наталія Анатоліївна

Головний спеціаліст бюджетного відділу

 

Ковальчук Олена Борисівна

Головний спеціаліст бюджетного відділу

 

Хвисюк Оксана Василівна

Начальник відділу доходів,бухгалтерського обліку та економічного розвитку-головний бухгалтер

 

Кушнip Юpiй Адамович

Головний спеціаліст відділу доходів, бухгалтерського обліку та економічного розвитку

 

Фото без опису

 

Гід державних послуг. Банер