Повідомлення про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

  • 81

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Маневицька селищна рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Датою початку громадського обговорення  Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року є дата оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року на офіційному веб-сайті Маневицької селищної ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості – 28 листопада 2023 року. Строк проведення громадського обговорення проєкту Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року – 30 днів (до 28 грудня 2023 року).

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в електронному вигляді на адресу: manevychi.rada@ukr.net з поміткою в назві листа: «До проєкту Стратегії») зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року. Усі одержані протягом встановленого строку зауваження і пропозиції будуть обов’язково розглянуті. За результатами розгляду замовник врахує одержані зауваження або вмотивовано їх відхилить.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Спосіб участі громадськості - у письмовій формі (надання письмових зауважень і пропозицій).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування: Відділ регіонального розвитку, інвестицій та проектної діяльності Маневицької селищної ради (адреса: смт Маневичі, вул. Незалежності, 30, Волинська область, 44601, manevychi.rada@ukr.net).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: : Відділ регіонального розвитку, інвестицій та проектної діяльності Маневицької селищної ради (адреса: смт Маневичі, вул. Незалежності, 30, Волинська область, 44601, manevychi.rada@ukr.net) з поміткою в назві листа: «До проєкту Стратегії»).

Зауваження та пропозиції до поєкту Стратегії розвитку Маневицької селищної територіальної громади на період до 2027 року приймаються протягом 30 днів з дня їх оприлюднення (28 листопада 2023 року).

Пропозиції, що подаються, повинні містити обґрунтування з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до 28.11.2023 включно.