Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  • 260

Повна назва документа державного планування:

 «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 15,7 га в адміністративних межах Маневицької селищної ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту) для розширення  меж існуючого кладовища орієнтовною площею 4,0 га»

 

Інформація про замовника СЕО:

Маневицька селищна рада Волинської області

44601, вул. Незалежності, 30, смт Маневичі, Волинської області.

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

«Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею15,7 га в адміністративних межах Маневицької селищної ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту) для розширення  меж існуючого кладовища орієнтовною площею 4,0 га» розроблений згідно розпорядження голови  Маневицької районної державної адміністрації №128 від 27.05.2020 зі змінами внесеними розпорядженям голови Маневицької райдерждміністрації № 302 від30.10.2020 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки

розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозиції щодо можливого розташування об’єкту 

із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

При розробленні детального плану території земельної ділянки  враховано Схему планування території Маневицького району, генеральний план смт Маневичі.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану розташована за межами населеного пункту на захід  від  смт Маневичі Волинської області.

Територія опрацювання складає – 15,7  га;

Територія на яку розроблено детальний план обмежена з усіх сторін-

територією  для ведення лісового господарства. На південь від території розміщено полігон твердих побутових відходів.

Вибір земельної ділянки  для розширення кладовища  складає -7,0940 га. На сьогодні південна частина ділянки (3,5850 га)  використовується, як діюче кладовище. Північна частина ділянки (4,355 га)   вільна від забудови та від цінних зелених насаджень. Проєктом ДПТ  передбачається розширення існуючого кладовища 3,5850 га до 7,940 га.

Існуючою житловою та громадською забудовою,  знаходиться на відстані більще -300 м. від запроєктованої ділянки. З північної сторони від вулиці Комарова  до території детального плану облаштована під’їзд з твердим покриттям до кладовища. Вздовж  під’їзду  до проектованої ділянки проходить лінія зв’язку.  Інші інженерні мережі до території проектування, відсутні.

На території ділянки  об’єкти культурної спадщини відсутні.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею15,7 га в адміністративних межах Маневицької селищної ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту) для розширення  меж існуючого кладовища орієнтовною площею 4,0 га»,  з визначенням функціонального призначення, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

-ґрунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельної ділянки);

-кліматичні фактори;

б) для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення –транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення  негативного впливу на навколишнє середовище:

  • для зменшення ризику забруднення ґрунтових та поверхневих вод, організувати поверхневе водовідведення з території кладовища, не допускати скуплення поверхневих мас на території, підтоплення  чи затоплення кладовища.
  • для зменшення ризику  забруднення ґрунтів мінізувати використання  в траурних церемоніях пластику та інших штучних матеріалів з довгим періодом розкладання.
  • для зменшення ризику забруднення повітря виконувати вимоги, щодо нормативного озеленення і не перешкоджати провітрюваності  території кладовища.
  •  для забезпечення недопущення ризику розповсюдження епідемії дотримання норм та правил експлуатації кладовища.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання: Маневицька селищна рада, Волинської області

Юридична адреса: 44601, вул. Незалежності, 30, смт Маневичі, Волинської області.

Контактний email: manevychi.rada@ukr.net. тел. 03376-21233 

Зауваження та пропозиції до  заяви про визначення  обсягів стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів.