ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

  • 823

Фото без опису

25.03.2022 набрала чинності схвалена Урядом постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 357, положення якої направлені на спрощення порядку видачі дозволів в умовах воєнного стану та на переведення виконання окремих видів робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки на декларативний принцип.

Постановою №357 передбачено, що на період воєнного стану на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці експлуатуються:

– гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;

– машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу;

– технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості;

– обладнання, що працює під тиском;

– котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

– вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників;

– устатковання напругою понад 1000 В;

– атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

Також на підставі декларації відповідності виконуютьсянаступні роботи підвищеної небезпеки:

– підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи;

– роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо);

– земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

– роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти;

– монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті тощо;

– буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин;

– будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин;

– лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу;

– освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин;

– злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин;

– плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття;

– монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок;

– вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

– роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин;

– монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;

– продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами;

– роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі;

– виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах тощо;

– розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації;

– ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів;

– будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів, систем газопостачання.

Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію зазначеного обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством. Поряд з цим, врегульовано питання продовження строку дії дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, та який автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Фізичні особи-підприємці можуть подати декларацію в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія).