Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331

  • 259

Фото без опису

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331, такі зміни: пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: “Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.”. У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим; абзац перший пункту 2 після слова “роботодавцю” доповнити словами “, крім роботодавців, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування,”.