Робота з документами, зверненнями громадян та запитами на інформацію, що надійшли до Маневицької селищної ради протягом 2021 року

  • 315

Фото без опису

На виконання вимог Конституції України, Закону України « Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у загальному відділі виконавчого комітету Маневицької селищної ради проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення громадян та запити на інформацію, забезпечення кваліфікованого, своєчасного розгляду та оперативного вирішення порушених в них питань, задоволення законних вимог заявників.
Робота з документами та організація діловодства
У 2021 році в загальному відділі виконавчого комітету селищної ради зареєстровано та опрацьовано 4132 вхідних і 3233 вихідних документів.
Звернення громадян
До Маневицької селищної ради у 2021 році надійшло 1546 звернень громадян, з них    1501 – індивідуальних та 45 колективних звернень:
1500 заяв (клопотань) – з них 1246 вирішено позитивно і надана відповідь у зазначені законом терміни, 5 – відмовлено у задоволенні, 264 – дано роз’яснення, 29 питань аграрної політики та земельних відносин подані на розгляд і очікують відповіді, 2 питання, які не відносилися до компетенції селищної ради, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» надсилалися за належністю виконавцям;
46 скарг – 31 з яких вирішено позитивно, на 14 – надано роз’яснення, 1 скарга з питань ремонту дороги в с. Цміни перебуває на виконанні.
В переважній більшості у колективних зверненнях піднімались питання будівництва та ремонту доріг, відновлення руху пасажирського потяга сполученням «Львів-Бахмут», вирішення питання автобусного сполучення населених пуктів Цмінівського старостинського округу до смт Маневичі та інші.
При розгляді вищезазначених заяв, вся діяльність спрямовувалася на більш повне   задоволення   потреб   і  законних   інтересів   заявників.
Робота із запитами на інформацію
За звітний період до селищної ради надійшло 34 запити на публічну  інформацію – 5 від юридичних осіб, 26 – від фізичних осіб, 3 – засоби масової інформації, журналісти щодо доступу до публічної інформації.
Питання у запитах торкалися діяльності органів місцевого самоврядування, питання аграрної політики і земельних відносин, про заробітну плату посадових осіб органів місцевого самоврядування та інші.
Відповідь на 33 запити надано в установлений Законом України  «Про доступ до публічної інформації» термін, 1 – на виконанні.
Аналіз питань, з якими звертаються жителі громади, свідчать, що найгострішими є проблеми аграрної політики і земельних відносин.
Актуальними залишаються проблеми соціального захисту, комунального господарства та житлової політики.
У 2021 році селищна рада перейшла з паперового на електронний документообіг «АСКОД», що дозволяє швидше опрацьовувати документи та здійснювати контроль за їх виконанням.
Серед чисельних переваг – не лише економія часу та надійний захист інформації, а й можливість дистанційної роботи з документами, що є актуальним через карантинні обмеження.
Маневицька селищна рада і надалі буде проводити  роботу  по всебічному і об’єктивному розгляду звернень  громадян та усуненню причин, що породжують скарги, систематично надаватиме практичну та методичну допомогу структурним підрозділам виконавчого комітету селищної ради, підприємствам, установам, організаціям для поліпшення роботи із зверненнями громадян.