Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради

 • 223

Фото без опису

Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– начальника Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);

– головного спеціаліста Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);

– провідного спеціаліста Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду начальника Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи в органах місцевого самоврядування або органах державної влади не менше 3-х років;
 • володіння державною мовою;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у напрямку роботи, відповідно до Положення про Загальний відділ виконавчого комітету Маневицької селищної ради та типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи в органах місцевого самоврядування або органах державної влади не менше 1-го року;
 • володіння державною мовою;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у напрямку роботи, відповідно до Положення про Загальний відділ виконавчого комітету Маневицької селищної ради та типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55;;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду провідного спеціаліста Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1-го року або стаж роботи в інших сферах не менше 3-х років;
 • володіння державною мовою,
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у напрямку роботи, відповідно до Положення про Загальний відділ виконавчого комітету Маневицької селищної ради та типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері ведення діловодства та законодавства, щодо звернення громадян.

 Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта (документа, який посвідчує особу);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 21.02.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі, 44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись Маневицьку селищну раду до голови конкурсної комісії Черчика Володимира Васильовича, e-mail: manevychi.rada@ukr.net

Дата оголошення: 22.01.2021 року

Перелік  питань на перевірку  знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень начальникаголовного спеціаліста та провідного спеціаліста Загального відділу виконавчого комітету Маневицької селищної ради. (5-те питання екзаменаційного білету)

 1. Визначення системи електронного документообігу установи (пп. 29 п.6 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 2. Форма провадження діловодства в установах (п.2 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 3. Визначення опису справ в електронній формі (пп. 18 п.6 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 4. Поняття реєстраційно-моніторингової картки (пп. 27 п.6 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 5. Організація електронного документообігу в установі (п.7 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 6. Приймання вхідних електронних документів (пп. 17-21 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 7. Складення номенклатури справ (пп. 180-189 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 8. Формування електронних справ (пп. 190-194 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 9. Бланки документів (п.19 розділу ІІ. Документування управлінської інформації типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 10. Індексація документів (п.33 розділу ІІ. Документування управлінської інформації типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 11. Резолюція (п.38 розділу ІІ. Документування управлінської інформації типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 12. Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою у разі їх створення у паперовій формі або засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою установи у разі їх створення в електронній формі (додаток 3 до п.67 розділу ІІ. Документування управлінської інформації типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 13. Попередній розгляд документів (пп.153-155 розділу ІІІ. Організація документообігу та виконання документів типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 14. Визначення служби контролю (п.31 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 15. Визначення реєстратора (п.26 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 16. Строки виконання основних документів (додаток 7 до п.179 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 17. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства (додаток 4 до п.155 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 18. Загальні правила оформлення документів (додаток 1 до п.8 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 19. Порядок складення службових листів (пп.123-130 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 20. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (пп.192-202 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 21. Зберігання документів в установі (пп.221-227 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 22. Експертиза цінності документів (пп.228-236 типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну від 17.01.2018 № 55).
 23. Вимоги до звернення (стаття 5 ЗУ „Про звернення громадян”).
 24. Термін розгляду звернень громадян (ст.20 ЗУ „Про звернення громадян”).
 25. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (ст.24 ЗУ „Про звернення громадян”).
 26. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (ст. 18 ЗУ „Про звернення громадня”).
 27. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (ст.10 ЗУ „Про звернення громадян”).
 28. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (ст.8 ЗУ „Про звернення громадян”).