Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради

 • 365

Фото без опису

Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– начальника Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);

– головного спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);

– провідного спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради (2 посади);

– спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада);.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду начальника Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • спеціальність: «Геодезія та землеустрій», або «Екологія», або «Лісове господарство»;
 • стаж роботи не керівних посадах в органах місцевого самоврядування, або органах державної влади не менше 3-х років;
 • володіння державною мовою;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузях землевпорядкування та екології;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • спеціальність: «Геодезія та землеустрій»;
 • стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування, або органах державної влади не менше 1 року;
 • володіння державною мовою,
 • вільне користування комп’ютером   та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузях землевпорядкування та екології;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду провідного  спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • освіта вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, або середня-спеціальна;
 • спеціальність: «Геодезія та землеустрій»;
 • стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування, або органах державної влади не менше 1 року;
 • володіння державною мовою,
 • вільне користування комп’ютером   та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузях землевпорядкування та екології;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • освіта середня-спеціальна;
 • стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування, або органах державної влади не менше 1 року;
 • володіння державною мовою,
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузях землевпорядкування та екології;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері культури та туризму.

 Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1);

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта (документа, який посвідчує особу);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 21.02.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі, 44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись Маневицьку селищну раду до голови конкурсної комісії Черчика Володимира Васильовича, e-mail: manevychi.rada@ukr.net

Дата оголошення: 22.01.2021 року

Перелік  питань на перевірку  знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень начальника Відділу, головного спеціаліста, провідного спеціаліста та спеціаліста Відділу землекористування, кадастру, екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради. (5-те питання екзаменаційного білету)

Питання у сфері землеустрою, використання та охорони земель 

 1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).
 2. Підстави набуття права власності на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 Земельного кодексу України).
 3. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).
 4. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (ст. 123 Земельного кодексу України).
 5. Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 186-1 Земельного кодексу України).
 6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).
 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (ст. 15-1 Земельного кодексу України).
 8. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (ст. 122 Земельного кодексу України).
 9. Створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою (ст. 32, 33 Закону України «Про землеустрій», постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2004 № 1553).
 10. Порядок проведення інвентаризації земель (постанова Кабінету Міністрів України  від 23.05.2012 року № 513).
 11. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»).
 12. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону України «Про землеустрій»).
 13. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст. 22, 35, 118, 121, 124 Земельного кодексу України).
 14. Особливості надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст. ст. 22, 31, 32, 93, 118, 121, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство»).
 15. Особливості надання земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби (ст. 22, 34, 124 Земельного кодексу України).
 16. Процедура виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (ст. ст. 25, 29 Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»).
 17. Процедура надання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства (ст. ст. 22, 30 81, 82, 116, 149 Земельного кодексу України).
 18. Особливості передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб (ст. ст. 20, 23, 149, 207, 208 Земельного кодексу України).
 19. Порядок поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, укладеного до 01.01.2013 між райдержадміністрацією та фермерським господарством (ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі»).
 20. Процедура зміни умов договору оренди в частині зменшення розміру земельної ділянки (ст. 30 Закону України «Про оренду землі»).
 21. Правовий режим земель колишньої колективної власності під господарськими дворами (ст. 30 Земельного кодексу України, Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»).
 22. Порядок здійснення консервації деградованих та малопродуктивних земель (ст. 172 Земельного кодексу України, ст. 51 Закону України «Про охорону земель», наказ Мінагрополітики від 26.04.2013 № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель»).
 23. Документація із землеустрою в галузі охорони земель (ст. 25 Закону України «Про охорону земель»).
 24. Зміст та методи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (ст. 27 Закону України «Про охорону земель»).
 25. Порядок здійснення рекультивації порушених земель (ст. 166, 168 Земельного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про охорону земель», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», наказ Держкомзему від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»).
 26. Фінансування заходів з охорони земель (ст. 209 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про охорону земель»).
 27. Порядок нарахування та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207-209 Земельного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»).
 28. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 209 Земельного кодексу України).
 29. Випадки звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 208 Земельного кодексу України).
 30. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та правовий режим їх використання (ст. 58 Земельного кодексу України, ст. 87 Водного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»).
 31. Перехід права власності та права користування землею при переході права на будівлі і споруди (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України).
 32. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 33. Склад та особливості правового режиму використання земель лісового фонду (глава 11 Земельного кодексу України, ст. 5 Лісового кодексу України).
 34. Склад та особливості правового режиму використання земель водного фонду (глава 12 Земельного кодексу України, ст. 51, 85 Водного кодексу України).
 35. Склад та особливості правового режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (глава 7 Земельного кодексу України, Закон України «Про природно-заповідний фонд України»).
 36. Склад та особливості правового режиму використання земель оборони (ст. ст. 65, 77, 84 Земельного кодексу України, Закон України «Про використання земель оборони»).
 37. Особливості надання земельних ділянок підприємствам, установам та організаціям при проведенні розвідувальних робіт та видобуванні корисних копалин (ст. 97, 166 Земельного кодексу України, ст. 18 Кодексу України про надра).
 38. Сучасний стан та проблеми адміністративно-територіального устрою України (ст. 132 – 133) Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).
 39. Особливості правового режиму використання земель охоронних зон уздовж ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів (ст. 73, 112 Земельного кодексу України, Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», ст. 22 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»).
 40. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Роль містобудівної документації при встановленні (зміні) меж населених пунктів (ст. 132 – 133 Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).
 41. Державний нагляд у сфері землеустрою (ст. 61-1 Закону України «Про землеустрій»).
 42. Розробники документації із землеустрою (ст. 26 Закону України «Про землеустрій»).

Питання у сфері державного земельного кадастру

 1. Визначення Державного земельного кадастру (ст. 193 Земельного кодексу України).
 2. Призначення та завдання ведення Державного земельного кадастру  (ст. ст. 194, 195 Земельного кодексу України).
 3. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру (ст. 7 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 4. Державний кадастровий реєстратор (ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 5. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру (ст. 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 16 – 19 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 6. Кадастрове зонування. Вимоги до складання, затвердження та оформлення індексних кадастрових карт (планів) (ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 31 – 41 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 7. Об’єкти Державного земельного кадастру та вимоги до відомостей про них (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 21 – 24 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 8. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав (ст. ст. 79, 791Земельного кодексу України).
 9. Визначення терміну «кадастровий номер» та його структура (ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 29, 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 10. Державна реєстрація земельної ділянки (ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 107 – 1151Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 11. Порядок ведення Поземельної книги (ст. 25 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 49 – 64 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 12. Здійснення державної реєстрації обмежень використання земель (ст. 28 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 101 – 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут які поширюються на частини земельних ділянок (ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 14. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 15. Облік кількості та якості земель (ст. 203 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 16. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру (ст. 37 та пункт 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. п. 138 – 161 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 17. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав (ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
 18. Порядок інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013  № 483).
 19. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру (ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 162 – 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).
 20. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру (ст. 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 532, 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Юридичні питання в сфері землевпорядкування

 1. Право  на оренду земельної ділянки (ст. 93 Земельного кодексу України; ст.6 Закону України „Про оренду землі”).
 2. Договір оренди землі та строк його дії (ст..13, 19 Закону України „Про оренду землі”).
 3. Істотні   умови   договору оренди землі (ст.15 Закону України „Про оренду землі”).
 4. Порядок укладення договору оренди землі (ст.16 Закону України “Про оренду землі”).
 5. Орендна плата за землю та її форми (ст.21,22 Закону України “Про оренду землі”).
 6. Припинення договору оренди землі (ст.31,32 Закону України “Про оренду землі”).
 7. 7. Орендарі землі, їх права та обов’язки (ст.5,25 Закону України “Про оренду землі”).
 8. Орендодавці землі, їх права та обов’язки (ст.4,24 Закону України “Про оренду землі”).
 9. Поновлення договору оренди землі (ст.33 Закону України „Про оренду землі”).
 10. Суб’єкти права власності на землю (ст. 80 Земельного кодексу України).
 11. Обов’язки власників землі та землекористувачів (ст. 91,96 Земельного
  кодексу України).
 12. Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 Земельного кодексу України).
 13. Обмеження прав на земельну ділянку (ст. 111 Земельного кодексу
  України).
 14. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою (ст. 125-126 Земельного кодексу України),
 15. Документ,  що  посвідчує  право  на земельну  ділянку     (ст.126
  Земельного кодексу України).
 16. Підстави набуття права на землю громадянами та юридичними особами (ст.116 Земельного кодексу України).
 17. Підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку (ст.140-145 Земельного кодексу України).
 18. Захист прав на землю (ст.52 Земельного кодексу України).
 19. Відповідальність   органів   виконавчої   влади   та   органів   місцевого самоврядування за порушення прав власності на землю (ст.154, 155 Земельного кодексу України).
 20. Додержання принципів   добросусідства (глава 17 Земельного кодексу України).
 21. Вирішення земельних спорів (ст. 158 Земельного кодексу України).
 22. Які  форми  підготовки  та  оприлюднення  інформації мають  право
  використовувати   Інформаційні   служби   для   висвітлення   діяльності   органів державної влади та органів місцевого самоврядування? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 2, стаття 6).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі земельних
  відносин (ст. 17 Земельного кодексу України, ст. 16, її Закону України „Про
  місцеві державні адміністрації”).
 24. Орган, який здійснює   державний  контроль  за  використанням   і
  охороною  земель  та його повноваження.
 25. Зміст      права      власності,      непорушність      права      власності
  (ст. 317,321 Цивільного кодексу України).
 26. Поняття і види права спільної власності (ст. 355 Цивільного кодексу України).
 27. Зміст сервітуту (ст. 403 Цивільного кодексу України).
 28. Поняття спадкування, склад спадщини (ст.  1216,1218  Цивільного
  кодексу України).
 29. Оформлення права на спадщину (Цивільний кодекс України)
 30. Земельна ділянка як об’єкт права власності (ст.79 Земельного кодексу
  України).
 31. Суб’єкти  права  власності  на землю (ст.79  Земельного  кодексу
  України).
 32. Підстави набуття права на землю (ст.116 Земельного кодексу
  України).
 33. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і
  споруду (ст.120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу
  України).
 34. Підстави припинення права власності на земельну ділянку  (ст.140
  Земельного кодексу України).
 35. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та
  лісогосподарського виробництва (ст. 207 Земельного кодексу України).
 36. Використання   природних   ресурсів   на   праві   власності   (ст.150
  Господарського кодексу України).
 37. Принципи   земельного   законодавства   (ст.5   Земельного   кодексу
  України).
 38. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його
  завдання (ст. 3,4 Земельного кодексу України).
 39. Використання   земель   житлової   та   громадської   забудови   (ст.39 Земельного кодексу України).
 40. Право власності на землю держави (ст.  84 Земельного кодексу України).
 41. Спільна власність на землю (ст. 86,87,89 Земельного кодексу України).