Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради

 • 283

Фото без опису

Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– Начальник Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада).

Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду начальника Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • спеціальність «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія»;
 • стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років;
 • володіння державною мовою;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузях будівництва, архітектури та містобудування;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері будівництва, архітектури та містобудування.

 Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1);

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта (документа, який посвідчує особу);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 27.02.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі, 44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись Маневицьку селищну раду у робочий час до голови конкурсної комісії Черчика Володимира Васильовича, тел.21745, 21233, e-mail: manevychi.rada@ukr.net

Дата оголошення: 28.01.2021 року

Перелік  питань на перевірку  знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень начальника Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради.

(Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 5-те питання екзаменаційного білету).

 1. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3).
 2. Об’єкти та суб’єкти містобудування (стаття 4).
 3. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду (стаття 6).
 4. Планування територій на місцевому рівні (стаття 16).
 5. Архітектурно-містобудівні ради (стаття 20)
 6. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів (стаття 21).
 7. Містобудівний кадастр (стаття 22).
 8. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності (стаття 24).
 9. Забудова територій (стаття 26).
 10. Проектна документація на будівництво (стаття 31).
 11. Право на виконання будівельних робіт (стаття 34).
 12. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (стаття 36).
 13. Дозвіл на виконання будівельних робіт (стаття 37).
 14. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (стаття 39).
 15. Внесення змін до повідомлення або декларації  про готовність об’єкта до експлуатації, скасування реєстрації  декларації про готовність до експлуатації  або припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних  робіт, набутого на підставі  поданого повідомлення (стаття 391).