ОГОЛОШЕННЯ: конкурс на заміщення вакантної посади відділу правового забезпечення та управління персоналом виконавчого комітету Маневицької селищної ради

 • 208

Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Головного спеціаліста відділу правового забезпечення та управління персоналом виконавчого комітету Маневицької селищної ради  (1 посада).

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду Головного спеціаліста відділу правового забезпечення та управління персоналом виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • спеціальність «Право»;
 • володіння державною мовою;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері Права;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері Права.

 Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1);

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта (документа, який посвідчує особу);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 17.03.2021 року.

 

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі, 44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись Маневицьку селищну раду у робочий час до голови конкурсної комісії Черчика Володимира Васильовича, тел.21745, 21233, e-mail: manevychi.rada@ukr.net

Дата оголошення: 15.02.2021 року

Перелік  питань на перевірку  знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень головного спеціаліста відділу правового забезпечення та управління персоналом виконавчого комітету Маневицької селищної ради. (5-те питання екзаменаційного білета)

 1. Захист персональних даних. Вимоги до обробки персональних даних. Порядок доступу до персональних даних (ст. 6, 7, 16 Закону України «Про захист персональних даних»).
 2. Доступ до публічної інформації. Порядок доступу до інформації. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації (ст. 5-10, ст. 12-18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 3. Укладення договорів (контрактів) та угод з іншими суб’єктами господарювання (гл. 53 (ст.ст. 638-640, 651-654) Цивільного кодексу України). 4. Строки та терміни, визначення та обчислення (ст.ст. 251 – 255 Цивільного Кодексу України).
 4. Пред’явлення позову, форма та зміст позовної заяви у цивільному та адміністративному судочинстві (ст.ст. 118, 119 ЦПК України, ст.ст.104-106 КАС України).
 5. Структура бюджетної системи України, бюджетний період, розпорядники бюджетних коштів (ст. 3, 5, 22 Бюджетного кодексу України)
 6. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців. Електронне декларування (ст.ст. 45-52 Закону України «Про запобігання корупції»).
 7. Звернення громадян. Види звернень. Вимоги до звернення (статті 1,3,5 Закону України «Про звернення громадян»).
 8. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг, термін розгляду звернень громадян (статті 19,20 Закону України«Про звернення громадян»).
 9. Публічна інформація. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації (статті 1,3,4 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 10. Поняття регуляторного акта та регуляторної діяльності, особливості їх прийняття та введення в дію (статті 1, 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
 11. Поняття юридичної особи та види юридичних осіб (статті 80, 81 Цивільного кодексу України).
 12. Поняття бюджетного правопорушення та відповідальність за його скоєння (статті 116, 121 Бюджетного кодексу України).
 13. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами (стаття 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 72 Закону України «Про місцеве самоврядування»).
 14. Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов’язання (стаття 179 Господарського кодексу України).
 15. Право  на оренду земельної ділянки. Договір оренди землі та строк його дії (ст. 93 Земельного кодексу України; ст.6, 13, 19 Закону України „Про оренду землі”).
 16. Додержання принципів   добросусідства. Вирішення земельних спорів (глава 17 Земельного кодексу України. ст. 158 Земельного кодексу України).
 17. Підстави  набуття  права  на  землю. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду (ст.116  Земельного  кодексу
  України., ст.120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу
  України).
 18. Використання   земель   житлової   та   громадської   забудови.   Спільна власність на землю (ст.39 Земельного кодексу України . ст. 86,87,89 Земельного кодексу України).
 19. Сфера застосування закону «Про публічні закупівлі», планування закупівель, тендерний комітет.