ОГОЛОШЕННЯ: конкурс на заміщення вакантної посади відділу організаційної роботи та інформаційних технологій виконавчого комітету Маневицької селищної ради

  • 442

ОГОЛОШЕННЯ

Маневицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– провідний спеціаліст Відділу організаційної роботи та інформаційних технологій виконавчого комітету Маневицької селищної ради (1 посада).

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду провідного спеціаліста Відділу організаційної роботи та інформаційних технологій виконавчого комітету Маневицької селищної ради:

  • громадянство України;
  • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
  • володіння державною мовою;
  • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
  • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, у сфері організаційної роботи та інформаційних технологій органів місцевого самоврядування;
  • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері організаційної роботи та інформаційних технологій органів місцевого самоврядування.

 Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1);

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта (документа, який посвідчує особу);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 17.03.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Маневицька селищна рада, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі, 44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись Маневицьку селищну раду у робочий час до голови конкурсної комісії Черчика Володимира Васильовича, тел.21745, 21233, e-mail: manevychi.rada@ukr.net

Дата оголошення: 15.02.2021 року