Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

 • 203

Фото без опису

Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради (1 посада);
 • керівника опорного закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області (1 посада).

 

Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради:

 • громадянство України,
 • вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 

Порядок проведення конкурсу:

 

Кандидати, які допущені до конкурсу, проходять письмово тестування на знання законодавства України.

Письмове тестування на знання законодавства України та презентація перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії проводяться в один день.

Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються спеціалістами відділу освіти, молоді та спорту  Маневицької селищної ради. Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу). Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

– один бал за правильну відповідь;

– нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Результати фіксуються у протоколі.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до презентації перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради, про що й зазначається у протоколі. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до презентації перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради.

Із результатами оцінювання тестування кандидат ознайомлюється під підпис.

Після презентації перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради забезпечує відеофіксацію конкурсу з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Маневицької селищної ради впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

 

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

  Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата на посаду керівника опорного  закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області:

– громадянство України,

– вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

– вільне володіння державною мовою;

– стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

– організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків та пройшов конкурсний відбір і переміг у конкурсі (пункт 1, стаття 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту);

– необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Порядок проведення конкурсу:

Іспит на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти складається у тестовій формі (письмове чи комп’ютерне тестування), з 30-ти питань (одне питання – один бал) із загального переліку питань, що містить не менш як 100 питань за напрямками, визначеними відповідно у підпункті 1 пункту 12 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.

Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Питання для кожного учасника тестування обираються з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати три варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:

– правильна відповідь – 1 бал;

– неправильна відповідь – 0 балів.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування та оголошує кандидатам.

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

Кандидати, які за результатами тестування отримали менше 16 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 16 до 30 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та допускаються до наступного етапу конкурсу.

На цьому ж засіданні конкурсна комісія перевіряє професійні компетентності шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявленої проблеми, обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

– 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проектів програм розвитку закладу на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

– 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

– 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

За підсумками проведення трьох етапів конкурсна комісія

на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації проектів програм розвитку закладу і співбесіди за її змістом.

Конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу за підсумковим рейтингом.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається  голосуванням ( форму голосування приймають більшістю голосів) її членів або проводиться повторна співбесіда.

Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради забезпечує відеофіксацію конкурсу з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Маневицької селищної ради впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Термін подання документів для участі в конкурсах  становить  20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсів з дня публікації оголошення на офіційному сайті Маневицької селищної ради, до 23.03.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул Горького,4,смт Маневичі,44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради

 

Голова конкурсної комісії:

Буско Валентина Миколаївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Заступник голови конкурсної комісії:

Клімчук Руслан Васильович – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Секретар конкурсної комісії:

Островик Ірина Анатоліївна– юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

 

Члени конкурсної комісії:

Фурманчук Володимир Васильович – заступник голови Маневицької селищної ради (за згодою).

Смальчук Валентина Василівна – голова профспілки працівників освіти.

Демчук Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти Маневицької селищної ради.

Марчук Валерій Васильович – головний спеціаліст відділу освіти Маневицької селищної ради.

Ковальчук Валентина Миколаївна – директор Маневицького  центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради.

Доля Альона Іванівна  – директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької селищної ради Волинської області.

 

                                                      СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади – керівника опорного  закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області

Голова конкурсної комісії:

Буско Валентина Миколаївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Заступник голови конкурсної комісії:

Марчук Валерій Васильович – головний спеціаліст відділу освіти Маневицької селищної ради.Секретар конкурсної комісії:

Островик Ірина Анатоліївна– юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

 

Члени конкурсної комісії:

Фурманчук Володимир Васильович – заступник голови Маневицької селищної ради (за згодою).

Демчук Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти Маневицької селищної ради.

Давидюк Василь Степанович – директор Костюхнівського ліцею Маневицької селищної ради Волинської області.

Ковердюк Олег Романович – директор Оконського ліцею Маневицької селищної ради Волинської області.

2 представники від батьків, вихованців опорного  закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.

 

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти на заміщення вакантної посади –     директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Що включає право на освіту?
 3. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?
 4. Що є основними формами здобуття освіти?
 5. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 6. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 7. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 8. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 9. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
 10. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?

12.В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?

 1. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 2. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?
 3. Що має право створювати засновник?
 4. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 5. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 6. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 7. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 8. Що визначає стандарт освіти?
 9. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 10. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 11. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 12. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 13. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 14. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 15. Який може бути моніторинг якості освіти?
 16. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 17. Хто з переліченого є учасником освітнього процесу?

30.Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

 

ІІ. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

 1. Що є загальною середньою освітою?
 2. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
 3. Що є заклад загальної середньої освіти?
 4. Який статус має заклад загальної середньої освіти?
 5. Хто з переліченого може бути засновником закладу загальної середньої освіти?

6.За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?

 1. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти?
 2. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
 3. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами?
 4. Що є освітньою програмою?
 5. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
 6. Хто з перелічених осіб є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
 7. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
 8. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 9. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
 10. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?
 11. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?
 12. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?
 13. Яким органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада?
 14. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

 

 

 

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
 2. Що з переліченого є проявами проблеми яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
 4. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
 5. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?
 6. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
 7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 8. Що передбачає реформуванняпедагогіки загальної середньої освіти?
 9. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
 10. Що матиме право розробляти школа у рамках реформуваннясистеми управління загальною середньою освітою?
 11. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
 12. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?
 13. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 14. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?
 15. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?
 16. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?
 17. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?
 18. Поліпшенню чого сприятиме реалізація Концепції?
 19. Подоланню чого сприятиме реалізація Концепції?
 20. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?

ІV Питання на знання Закону України «Дошкільну  освіту».

 1. Державна політика у сфері дошкільної освіти.
 2. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини.
 3. Система дошкільної освіти.
 4. Принципи дошкільної освіти.
 5. Завдання дошкільної освіти.
 6. Роль сім’ї у дошкільній освіті.
 7. Здобуття дошкільної освіти
 8. Заклад дошкільної освіти та його повноваження
 9. Типи закладів дошкільної освіти
 10. Комплектування груп закладів дошкільної освіти.
 11. Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.
 12. Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.
 13. Основні завдання органів управління дошкільною освітою.
 14. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти.
 15. Яким документом визначено Державні стандарти дошкільної освіти в

Україні?

 1. Законодавчі та нормативні документи, що визначають зміст та організацію діяльності керівника закладу дошкільної освіти.
 2. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 3. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти.
 4. Учасники освітнього процесу.
 5. Права дитини у сфері дошкільної освіти.

 

Питання на знання Закону України «Про позашкільну освіту».

 

1 Що включає система позашкільної освіти?

 1. Визначення терміну заклад позашкільної освіти.
 2. Що є завданнями Закону України “Про позашкільну освіту”.
 3. Структура позашкільної освіти.
 4. Які основні завдання позашкільної освіти?
 5. Які основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти?

7.Які органи виконавчої влади здійснюють  управління та державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти?

 1. Які повноваження педагогічної ради закладу позашкільної освіти?
 2. Форми функціонування закладів позашкільної освіти.
 3. Які установчі документи закладу позашкільної освіти?
 4. Хто є засновником закладу позашкільної освіти?
 5. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти.
 6. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти.
 7. Які форми організації позашкільної освіти?
 8. Хто є учасниками освітнього процесу в закладі позашкільної освіти?
 9. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти.

17.Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.

18.Яке педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу позашкільної освіти?

 1. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.
 2. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.

 

 

 

 

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти  на заміщення вакантної посади –             керівника опорного  закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Що включає право на освіту?
 3. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?
 4. Що є основними формами здобуття освіти?
 5. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 6. Що є метою повної загальної середньої освіти?
 7. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 8. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 9. За чим може організовуватися  на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес?
 10. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
 11. Що є освітнім округом?
 12. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти?
 13. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
 14. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?
 15. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
 16. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?
 17.   В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?
 18. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 19. Що визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти?
 20. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 21. Яку автономію гарантує закладам освіти держава?
 22. Чим визначається система управління закладами освіти?

23.Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?

 1. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 2. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 3. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 4. Що є громадським самоврядуванням в закладі освіти?
 5. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 6. Які ресурси з інформацією формують заклади освіти?
 7. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
 8. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
 9. Що визначає стандарт освіти?
 10. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?
 11. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 12. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 13. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
 14. Коли отримують відповідний документ про освіту?
 15. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?
 16. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 17. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 18. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 19. Який може бути моніторинг якості освіти?
 20. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?
 21. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 22. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 23. Хто з переліченого є учасником освітнього процесу?
 24. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 25. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 26. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
 27. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?

 

ІІ. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

 1. Що є загальною середньою освітою?
 2. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
 3. Що є заклад загальної середньої освіти?
 4. Який статус має заклад загальної середньої освіти?
 5. Хто може бути засновником закладу загальної середньої освіти?

6.За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?

 1. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти?
 2. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
 3. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами?
 4. Що є освітньою програмою?
 5. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
 6. Хто з перелічених осіб є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
 7. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
 8. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 9. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
 10. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?
 11. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?
 12. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?
 13. Яким органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада?
 14. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

 

 

 

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
 2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 3. Що з переліченого є проявами проблеми яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?
 5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?
 6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?
 7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?
 9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
 10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
 11. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?
 12. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
 13. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?
 14. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 15. Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти?
 16. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
 17. Що матиме право розробляти школа у рамках реформування системи управління загальною середньою освітою?
 18. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
 19. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти?
 20. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?
 21. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 22. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?
 23. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?
 24. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?
 25. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?
 26. Поліпшенню чого сприятиме реалізація Концепції?
 27. Подоланню чого сприятиме реалізація Концепції?
 28. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?
 29. З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?
 30. З урахуванням чого визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?