Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

 • 234

Фото без опису

Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • консультантів Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради (3 посади);
 • психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради (1 посада).

 

Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидатів на посаду консультантів Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради та психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради:

 • громадянство України,
 • вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
 • вільне користування комп’ютером та основними програмними засобами;
 • професійні ділові якості та знання ділової етики.

Конкурсний відбір переможців конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– публічної та відкритої презентації державною мовою кандидатом пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 Порядок проведення конкурсу:

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять письмово тестування  на знання законодавства України. Письмове тестування на знання законодавства України проводиться з кандидатами на посади педагогічних працівників КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради в один день.

Презентація пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді в КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії може бути проведена того самого дня або впродовж одного-трьох наступних робочих днів.

Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються спеціалістами відділу освіти, молоді та спорту  Маневицької селищної ради.

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу). Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

– один бал за правильну відповідь;

– нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками кваліфікаційного іспиту, становить 10.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів,  не допускаються до презентації пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді в КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради, що зазначається у протоколі. Кандидати, які набрали 16 і більше балів за результатами тестування, допускаються до презентації пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді в КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради.

Після презентації пріоритетних напрямів та основних завдань роботи й надання відповідей на запитання, конкурсна комісія визначає переможців конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Протягом шести робочих днів з дня визначення переможців конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії,  керівником КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради видається наказ про призначення на посади педагогічних працівників КУ «ЦПРПП» Маневицької селищної ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Термін подання документів для участі в конкурсах  становить  20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсів з дня публікації оголошення на офіційному сайті Маневицької селищної ради, до 12.04.2021 року.

Визначені вище документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою: Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул Горького,4,смт Маневичі,44601.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад консультантів Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради та вакантної посади психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради .

Голова конкурсної комісії:

Буско Валентина Миколаївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Заступник голови конкурсної комісії:

Демчук Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту  Маневицької селищної ради.

Секретар конкурсної комісії:

Островик Ірина Анатоліївна– юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

 

Члени конкурсної комісії:

Фурманчук Володимир Васильович – заступник голови Маневицької селищної ради (за згодою).

Смальчук Валентина Василівна – голова профспілки працівників освіти.

Марчук Валерій Васильович – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Клімчук Руслан Васильович– головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради.

Ковальчук Валентина Миколаївна – директор Маневицького  центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради.

Доля Альона Іванівна  – директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької селищної ради Волинської області.

 

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти на заміщення вакантних посад педагогічних працівників  Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Маневицької селищної ради»    

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Що включає право на освіту?
 3. 3. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?
 4. 4. Що є основними формами здобуття освіти?
 5. 5. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 6. 6. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 7. 7. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 8. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 9. 9. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
 10. 10. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?

11.В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?

 1. 12. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 2. 13. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?
 3. 14. Що має право створювати засновник?
 4. 15. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 5. 16. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 6. 17. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 7. 18. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 8. 19. Що визначає стандарт освіти?
 9. 20. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 10. 21. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 11. 22. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 12. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 13. 24. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 14. 25. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 15. 26. Який може бути моніторинг якості освіти?
 16. 27. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 17. 28. Хто з переліченого є учасником освітнього процесу?

29.Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

 

ІІ. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

 1. Що є загальною середньою освітою?
 2. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
 3. Що є заклад загальної середньої освіти?
 4. Який статус має заклад загальної середньої освіти?
 5. Хто з переліченого може бути засновником закладу загальної середньої освіти?

6.За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?

 1. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти?
 2. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
 3. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами?
 4. Що є освітньою програмою?
 5. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
 6. Хто з перелічених осіб є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
 7. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
 8. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 9. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
 10. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?
 11. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?
 12. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?
 13. Яким органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада?
 14. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
 2. Що з переліченого є проявами проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
 4. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
 5. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?
 6. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
 7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 8. Що передбачає реформуванняпедагогіки загальної середньої освіти?
 9. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційнізаходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
 10. Що матиме право розробляти школа у рамках реформуваннясистеми управління загальною середньою освітою?
 11. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
 12. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?
 13. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 14. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?
 15. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?
 16. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?
 17. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?
 18. Поліпшенню чого сприятиме реалізація Концепції?
 19. Подоланню чого сприятиме реалізація Концепції?
 20. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?

ІV Питання на знання Закону України « Про дошкільну  освіту».

1.Державна політика у сфері дошкільної освіти.

2.Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини.

3.Система дошкільної освіти.

4.Принципи дошкільної освіти.

5.Завдання дошкільної освіти.

6.Роль сім’ї у дошкільній освіті.

7.Здобуття дошкільної освіти.

8.Заклад дошкільної освіти та його повноваження.

9.Типи закладів дошкільної освіти.

10.Комплектування груп закладів дошкільної освіти.

11.Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері           дошкільної освіти.

12.Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

13.Основні завдання органів управління дошкільною освітою.

14.Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти.

15.Яким документом визначено Державні стандарти дошкільної освіти в Україні?

 1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти
 2. Планування роботи закладу дошкільної освіти

18.Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти.

19.Учасники освітнього процесу.

20.Права дитини у сфері дошкільної освіти.

V.Питання на знання Закону України «Про позашкільну освіту».

 1 Що включає система позашкільної освіти?

 1. Визначення терміну заклад позашкільної освіти.
 2. Що є завданнями Закону України “Про позашкільну освіту”.
 3. Структура позашкільної освіти.
 4. Які основні завдання позашкільної освіти?
 5. Які основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти?

7.Які органи виконавчої влади здійснюють  управління та державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти?

 1. Які повноваження педагогічної ради закладу позашкільної освіти?
 2. Форми функціонування закладів позашкільної освіти.
 3. Які установчі документи закладу позашкільної освіти?
 4. Хто є засновником закладу позашкільної освіти?
 5. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти.
 6. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти.
 7. Які форми організації позашкільної освіти?
 8. Хто є учасниками освітнього процесу в закладі позашкільної освіти?
 9. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти.

17.Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.

18.Яке педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу позашкільної освіти?

 1. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.
 2. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.

 

VI/Додатковий перелік питань на посаду психолога.

 

1.Основні завдання, принципи та функції психологічної служби.

2.Структура,управління та зміст діяльності психологічної служби.

3.Порядок організації інклюзивних груп в дошкільних закладах.

4.Документація, яку необхідно подати батькам дитини  з особливими освітніми потребами для проведення комплексної психолого-педагогічної  оцінки розвитку дитини .

 1. Основні завдання та обов’язки соціального педагога в закладах освіти.

6.Особливості навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

 1. Порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
 2. Основні види діяльності практичного-психолога в закладах освіти.

9.Особливості пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

10.Порядок організації проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

 1. Особливості пізнавальної діяльності дітей шкільного віку.

12.Документація  для зарахування дитини з особливими освітніми потребами в заклади освіти.

13.Мета та завдання психолого-педагогічного супроводу дітей в закладах освіти.

14.Особливості проведення корекційного заняття з ЛФК для дітей з затримкою психічного розвитку.

15.Психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами .