Реєстрація фізичних осіб-підприємців стане ще доступнішою

  • 289

Фото без опису

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову  від 28 квітня 2021 р. № 418  «Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі».
Постановою регламентовано реалізацію протягом двох років експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.
Зокрема, Порядком передбачено:
– державна реєстрація проводиться щодо особи, яка пройшла автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису;
– заявником може бути громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного віку, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою — підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір провадити підприємницьку діяльність;
– заява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автентифікації;
– заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявою щодо державної реєстрації фізичної особи — підприємця за формою 1, затвердженою наказом Мін’юсту від 18 листопада 2016 р. № 3268/5;
– формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості: надані не в повному обсязі; не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю;
– відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник;
– після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної особи підприємцем. На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія;
– програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює державну реєстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.
З повним текстом Постанови можна ознайомитися  за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418-2021-%D0%BF#Text .