ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача комунальної центральної районної аптеки

  • 177

Фото без опису

Правові підстави проведення конкурсу:
Конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами), розпорядження Маневицького селищного голови від 16 липня 2021 року № 131-од «Про проведення конкурсу та оголошення конкурсу про початок формування конкурсної комісії».
Найменування підприємства:
Повне найменування: комунальна центральна районна аптека.
Юридичне та фактичне місце знаходження:
Україна, 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул.100-річчя Маневич, буд.11.
Основні напрями діяльності:
  Забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення  з метою отримання прибутку.
Структура підприємства:
Структура підприємства включає в себе аптеку (смт Маневичі, вул.100-річчя Маневич, буд.11), структурні підрозділи «Аптечний пункт № 1», «Аптечний пункт №2», «Аптечний пункт № 4», «Аптечний пункт № 6».
Кількість штатних одиниць – 12, зокрема: завідувач – 1, фармацевт – 7, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, водій – 1, прибиральник службових приміщень – 1.
Кошторисні призначення:
Для здійснення статутних завдань комунальної центральної районної аптеки створюється статутний капітал, який складає 317 654 грн 06 коп. (триста сімнадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири грн. 06 коп).
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:
05 серпня 2021 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:
20 серпня 2021 року до 16.00 год.
Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися за адресою: 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд. 30, каб. 205.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (03376) 21 439, mail:  manevychi.rada@ukr.net (тема: конкурс на посаду завідувача комунальної центральної районної аптеки).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
Особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за визначеною формою;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за визначеною  формою згідно з додатком 3 Порядку;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Вимоги до претендента:
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Провізор-організатор». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – не менше 5 років.
Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних закладів; організацію процесу виготовлення і контролю якості ліків, відпуску виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів, зберігання лікарських засобів і товарів медичного призначення; основні принципи ціноутворення на медикаменти, формування ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту та потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення з урахуванням кон’юнктури фармацевтичного ринку; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; основи бухгалтерського обліку і звітності; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; методи фармацевтичного обстеження (інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної інформації.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:
– план реформування закладу протягом одного року;
– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
Умови оплати праці керівника закладу:
Визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.
Дата проведення конкурсу:
Інформацію про дату проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та про засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади комунальної центральної районної аптеки, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде повідомлено претендентів додатково.
Місце проведення конкурсу:
Приміщення Маневицької селищної ради (малий зал засідань) за адресою: 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд. 30.