ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 • 235

Фото без опису

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ» інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄСТВО «ВОЛИНЬТОРФ»,

що знаходиться за адресою: 44614, Волинська обл.,

Маневицький р-н., с. Прилісне, вул. Сойне, буд.15

тел. +380673328562

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво І-ї черги сировинної бази «Велике» з видобутку фрезерного торфу, першочергово,  для торфозаводу «СОЙНЕТОРФ» ДП «ВОЛИНЬТОРФ»  на  території Маневицької селищної ради (Черевахівський старостинський округ), Камінь-Каширського  району (бувший Маневицький р-н.) Волинської області.

Технічна альтернатива 1.

Державним підприємством «Волиньторф» планується фрезерний спосіб видобутку торфу, який відноситься до шаро-поверхневого, так як торфовий поклад розробляється одночасно не на повну або максимальну можливу глибину, а тонкими шарами з поверхні за короткі цикли. Фрезерний спосіб видобутку є найпоширенішим але найчутливішим до зміни погодних умов. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови родовища встановлені як сприятливі для видобутку торфу і дозволяють сезонне проведення експлуатаційних робіт.

Технічна альтернатива 2.

Екскаваторний спосіб видобутку торфу на ділянці не розглядався, тому що цей спосіб в порівнянні з фрезерним має більшу трудомісткість і собівартість продукції (рекультивація земель потребує великих витрат). Оскільки дана пропозиція є неефективною з точки зору раціонального і екологічного використання земель, пропозицію було відхилено.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для забезпечення планової діяльності підприємства.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Торфове родовище «Велике» розташоване на території Маневицької селищної ради Камінь-Каширського району Волинської області. Родовище не розроблялось.

Місце провадження планованої діяльності, загалом, обумовлене наявністю на території корисних копалин з високими показниками якості.

Шляхи сполучення в районі робіт розвинуті добре, всі населені пункти пов’язані між собою асфальтовими або покращеними ґрунтовими дорогами. Окремі площі торфоділянок вкриті деревно-чагарниковою рослинністю, представленою в основному вільхою та березою.

Відстані і напрямки родовища від районного центру с.м.т. Маневичі-ПЗ в 15 км від найближчої станції Троянівка Львівської залізниці на ПС в 11 км і від найближчих селищ: Кашівка – на захід в 2,5 км і Софіянівка – на ПС в 2,5 км. Землекористувачами на торфовому родовищі є Софіяновське лісництво Маневицького лісгоспзагу, колгосп «Волинь», також землі запасу комунальної власності Маневицької селищної ради, болота державної власності.

Площа торфового родовища в даний час частково використовується як лісове угіддя і сінокіс і заболочені території. Уздовж північно-західного краю родовища проходить путівець, що з’єднує села Софіянівка і Кашовку. Ця дорога придатна для проїзду гужового та автомобільного транспорту тільки в суху пору року. Електрифікація прилеглих до родовища населених пунктів здійснюється від державної енергомережі. Вільна електрична потужність відсутня.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розглядалось питання, щодо активної розробки торфородовища «Засвіття-Синтелюк», що знаходиться за межами населених пунктів Карасинської, Городоцької та Прилісненської сільських рад Маневицького району Волинської області. Проте, встановлено, що дане родовище не дозволить повністю забезпечити потребу підприємства в сировині для виробництва паливних брикетів, загалом, через незначні поклади корисних копалин на даній території.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні торфозаводу «СОЙНЕТОРФ» ДП «ВОЛИНЬТОРФ» сировинною базою з видобування торфу для виробництва торфових паливних брикетів з високими показниками калорійності та екологічності, які в подальшому будуть використовуватись для опалення житлово-громадських забудов найближчих до підприємства населених пунктів.

Крім того, варто виділити ряд інших соціально-економічних переваг, які очікуються при провадженні планованої діяльності, серед яких: збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону; створенні нових робочих місць для населення із забезпеченням сучасних та безпечних умов праці; забезпеченні сільськогосподарських підприємств якісним фрезерним торфом для виробництва компостів та вирощування рослин; використання рекультивованих земель для ренатуралізації боліт, тощо.

Проектними рішеннями передбачається впровадження ряду природоохоронних, ресурсозберігаючих, енергоефективних та запобіжних заходів, які націлені на забезпечення допустимого антропогенного навантаження господарської діяльності на умови життєдіяльності населення та дотримання фундаментальних принципів сталого розвитку.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Загальні відомості:

Торфове родовище Велике розташоване в Західно-Поліському торфовому районі Поліської торфової області. Територія району розташована в межах поширення льодовикових відкладів. Місцевість має характер моренно-зандрової рівнини з флювіо-гляціальним покровом. Заторфованість району досягає 7,4%, що є найбільшим показником на території України.

Геологічна вивченість родовища наступна: У 1978 році Київською геологічною експедицією тресту «Київгеологія» на торфородовищі Велике були виконані пошуково-розвідувальні роботи. За даними цієї розвідки площа родовища в нульових межах склала 569,6 га, в межах промислової глибини по потужності 0,7 м – 303,0 га. Запаси, віднесені, до категорії С2 і склали 465 тис.тон, при вологості 40%. У 1982 році Київською експедицією ВГО «Північукргеологія» виконана детальна розвідка родовища. Площа родовища в межах промислового покладу склала 638,48 га, запаси за категорією А склали 2004 тис. т. при умовній вологості 40%.

Загалом район родовища торфу «Велике» спеціалізується на сільському господарстві та на заготівлі лісу. Основним видом сільського господарства є тваринництво.

Окремі площі торфоділянок вкриті деревно-чагарниковою рослинністю, представленою в основному лозою, вільхою та березою (віком до 3 років).

Період діяльності:

Видобування торфу передбачається в наступні терміни початку і кінця сезону, що відповідає досвіду діючого підприємства та нормам технологічного проектування торфовидобувних підприємств  для даного регіону:

– початок сезону – 10 травня;

– кінець сезону – 15 вересня;

– кількість календарних днів сезону – 129.

Тривалість одного циклу при видобуванні фрезерного торфу за сприятливих погодних умов – 2 дні. За сезон планується провести 27 циклів.

Рекультивація земель:

За аналогією розробки торфових родовищ району, після вироблення торфу Південної ділянки родовища «Велике», землі рекультивуються для передачі їх для сільськогосподарських потреб (близько 70% від всіх порушених виробками земель за даними замовника) та для відновлення боліт (ренатуралізація), інших потреб. В результаті рекультивації цільове призначення земель не змінюється, землі повертаються в стан попереднього використання.

Згідно нормативів, товщина придонного шару на вироблених площах торфового родовища, передбачених під рекультивацію для сільськогосподарських потреб після видобутку торфу складає 0,5 м, для ренатуралізації боліт, висаджування лісу – 0,15 м, що забезпечить необхідні умови вказаного типу рекультивації.

Якісна характеристика корисної копалини (торфу) ділянки Південна родовища «Велике» задовільняє потреби по виготовленню торфобрикетів та компостів, відповідно до діючих наразі нормативних документів: ДСТУ 2043-92 «Торф фрезерный для производства брикетов. Технические условия» та РСТ УССР 1959-85 «Торф для приготовления компостов. Технические условия».

Основні техніко-економічні показники запасів:

Основні показники запасів торфу ділянки Південна наведені нижче:

Показники Од. виміру Величина
2 3 4
Загальні запаси торфу умовної вологості 40% тис. т 1 265,7
Видобувні запаси торфу тис. т 967,8
Експлуатаційні запаси торфу тис. т 872,7
Площа для підрахунку промислових запасів га 318,2
Річна потужність дільниці по видобуванню торфу умовної вологості 40%, в тому числі:

 

–                                 фрезерного для виробництва брикетів

–                                 фрезерного для виробництва компостів

–                                 екскаваторним способом

 

 

тис. т

тис. т

тис. т

тис. т

 

 

40,0

36,0

4,0

0

Річна потужність по відвантаженню товарної продукції:

 

– торфобрикети

– торф для виробництва компостів вологості 55%

– ґрунт торф’яний рослинний вологості 78%

 

 

тис. т

тис. т

тис. т

 

 

36

5,3

0

Термін забезпеченості підприємства запасами рік 21,8

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:

– дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

– дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;

– забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення;

– проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;

– дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства.

При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження,  які регламентуються наступними нормативними актами:

– «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р., №309.

– «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439).

– Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173.

– ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195).

– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між спорудами (в.ч.тимчасовими)

щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно територіальній альтернативі 1.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:

– на території ділянки видобування торфу відповідно до календарного плану виконання видобувних робіт буде знятий ґрунтово-рослинний шар та заскладований в окремі бурти, для подальшого використання під час проведення відновлюючих рекультиваційних робіт;

– виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ з урахуванням результатів інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань;

– влаштування нагірних канав по периметру ділянки видобування торфу з метою попередження потрапляння поверхневих вод до ділянки;

– виконання радіаційного контролю торфової сировини.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає системне планування ділянки під необхідні об’єкти для експлуатації системи інженерних споруд.

щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно територіальній альтернативі 1.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

– клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься;

– повітряне середовище: в умовах проведення підготовчо-будівельних робіт (розробка родовища) очікується незначне пилення ґрунтів і гірських порід під час проведення розкривних, видобувних та вантажних робіт, викиди вихлопних газів під час роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту на ділянці видобування торфу, викиди під час ремонтних робіт (зварювання та різання металу). Загалом, попередньо встановлено, що здійснюватиметься незначний, короткотривалий, тимчасовий вплив. Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватись в межах допустимих значень;

– акустичне середовище: при проведенні робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;

– геологічне середовище та ґрунти: тимчасове порушення геологічної будови (природного рельєфу денної поверхні) виїмка та переміщення гірських порід в межах ділянки видобування торфу. Для усунення можливих негативних впливів на геологічне середовище та ґрунти передбачається виконання природоохоронних, рекультиваційних робіт з відновленням порушених видобувними роботами земель;

 – водне середовище: вплив обмежений та незначний. Покрівля торф’яного покладу знаходиться вище рівня підземних вод, водовідведення буде відбуватись самопливом з кар’єрних канав (пройдені для водопониження) до існуючих канав і кар’єрних виїмок до річки Стохід. Межі найближчих сіл розташовані поза зоною впливу і, отже, зниження рівня води в криницях сіл не відбудеться.

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливий вплив на рослинний і тваринний світ від реалізації планованої діяльності мінімальний. Відпрацьований простір ділянки торфу буде рекультивований по прийнятій схемі. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в безпосередній близькості до ділянки відсутні;

 – навколишнє соціальне середовище: Не очікується. Експлуатація ділянки торфу позитивно вплине га рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки та промисловості району. Вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;

– навколишнє техногенне середовище: негативний вплив під час реалізації планованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи в межах нормативно допустимих меж, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту;

– культурна спадщина: вплив відсутній. В районі перспективного розміщення об’єкта відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для провадження планованої діяльності на досліджуваній території. Планована діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно з чинним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Встановлено, що комплексне дослідження даної території під провадження планованої діяльності є недоцільним та малоефективним.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність належить до першої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 2, п. 15 («кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів») та п.21 («усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду»), ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Спеціального дозволу на користування надрами.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

що знаходиться за адресою: Україна, 03035,

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

тел. +38(044)-206 – 31 – 13, +38 (044) 206-31-15.

E-mail: info@mepr.gov.ua, OVD@mepr.gov.ua.

Адреса офіційного веб-сайту: https://mepr.gov.ua/.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)