ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

  • 158

Фото без опису

Правові підстави проведення конкурсу:
Конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами), розпорядження Маневицького селищного голови від 21 вересня 2021 року № 175-од «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії».

Найменування підприємства:
Повне найменування: комунальне підприємство «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Юридичне та фактичне місце знаходження:
Україна, 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул.Незалежності, буд.3.

Основні напрями діяльності:
  Надання первинної медичної допомоги населенню, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Структура підприємства включає в себе:
– керівний склад;
– бухгалтерія;
– інформаційно-аналітичний кабінет;
– адміністративно–управлінський персонал;
– адміністративно-господарський персонал;
– відділ медичного супроводу.
До складу підприємства входить 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 32 фельдшерсько-акушерські пункти.
Кількість штатних одиниць – 166.

Кошторисні призначення:
Для здійснення статутних завдань комунального підприємства створюється статутний капітал. Статутний капітал підприємства становить:   1 000 гривень 00 копійок (одна тисяча гривень нуль копійок).

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:
08 жовтня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:
22 жовтня 2021 року до 16.00 год.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися за адресою: 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд. 30, каб. 205.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (03376) 40 494, еmail:  manevychi.rada@ukr.net (тема: конкурс на посаду директора комунального підприємства «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за визначеною формою;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за визначеною  формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) документ про повну загальну середню освіту з підтвердженням вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 Вимоги до претендента:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.

Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знатиКонституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу:

Визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису та контракту.

Дата проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та про засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», проведення з ними співбесіди та здійснення відбору, шляхом голосування, з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу:

Приміщення Маневицької селищної ради (перший поверх, кабінет № 116) за адресою: 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд.30.